Klachten

Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan kunt u terecht bij de klachten commissie:

Nederlandse vereniging Compressiezorg

Bij de klachtencommissie van de NVCZ kunt u terecht als u een klacht heeft, waar u met uw zorgverlener en leverancier van uw therapeutische elastische kousen of andere compressiemiddelen niet uitkomt.

De klachtencommissie is onpartijdig en deskundig en zal u bijstaan door bemiddeling.

Uw klacht

Heeft u een klacht dan is het belangrijk dat u deze eerst met de leverancier van uw therapeutische elastische kousen of andere compressiemiddelen probeert op te lossen. Lukt dit uiteindelijk niet, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier van de NVCZ. Dit formulier kunt u mailen naar: klachtencommissie@nvcz.nl

De procedure

De klachtencommissie zal  beoordelen of uw klacht in behandeling genomen kan worden. Wanneer uw klacht ontvankelijk verklaard is, wordt u geïnformeerd over de verdere gang van de procedure en de samenstelling van de klachtcommissie.

Doel van de klachtencommissie

Het doel  is om een speelveld te creëren waar klager en beklaagde gelijk zijn. De klachtencommissie zal zich inzetten om door bemiddeling, hoor en wederhoor de vertrouwensrelatie tussen u en de leverancier weer te herstellen. Daarbij zal ook gekeken worden of de leverancier zijn werk goed heeft gedaan.

Wilt u meer weten over de procedure klik hier, dan kunt u dit lezen in het Klachtenregelement van de NVCZ.

 

Better Health Care is Our Mission

06 50 12 65 25

mccsteunkousen@gmail.com

Werkmansbemd 53, 4907 EW, Oosterhout NB