Klachten

Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan kunt u terecht bij de klachten commissie:

Erisietsmisgegaan.nl

Bij de klachtencommissie  kunt u terecht als u een klacht heeft, waar u met uw zorgverlener en leverancier van uw therapeutische elastische kousen of andere compressiemiddelen niet uitkomt.

De klachtencommissie is onpartijdig en deskundig en zal u bijstaan door bemiddeling.

Uw klacht

Heeft u een klacht dan is het belangrijk dat u deze eerst met de leverancier van uw therapeutische elastische kousen of andere compressiemiddelen probeert op te lossen. Lukt dit uiteindelijk niet, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen via vww.erisietsmisgegaan.nl.

Telefoonnummer:
+31 (0) 35 20 31 585

Emailadres:
info@erisietsmisgegaan.nl

De procedure

Er samen uit komen

1.De zorgvrager geeft aan wat het probleem is en wat hij wil bereiken. Daarbij maakt hij gebruik van het formulier: melden onvrede op de website www.erisietsmisgegaan.nl. Indien nodig kan de helpdesk van erisietsmisgegaan.nl daarbij ondersteuning bieden. De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar.

2.Na invullen van het online formulier nemen wij telefonisch contact op om uw melding te bespreken. Daarna heeft u de volgende mogelijkheden:

a. U kunt zelf verder gaan met de informatie en tips die u heeft gekregen;

b. U kunt een klacht indienen bij de zorgverlener.

Dit laatste is niet mogelijk als:

1.u het probleem waar het over gaat al aan de rechter of een andere bevoegde instantie ter beslissing heeft voorgelegd;

2.de aard van het probleem met zich meebrengt dat de klacht niet bij de zorgverlener, maar bij een andere persoon of organisatie moet worden ingediend.

Toelichting
Ad a. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u besluit eerst zelf in gesprek te gaan met de zorgverlener om het probleem samen op te lossen. Als dat niet lukt, kunt u alsnog een klacht indienen.
Ad b. U kunt geen klacht tegen de zorgverlener indienen, als u hetzelfde probleem al aan de rechter of een andere instantie ter beslissing heeft voorgelegd. Als u twijfelt of de instantie waar u het heeft ingediend onder deze uitsluiting valt, kunt u dit altijd navragen.
Ook is het mogelijk dat uw klacht niet kan worden behandeld omdat de zorgverlener niet degene is tot wie de klacht zich eigenlijk richt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u de zorg niet vergoed krijgt, terwijl u daar wel recht op meent te hebben. U moet zich dan wenden tot de instantie die uw zorg financiert: bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente.
Het is goed voor u om zo vroeg mogelijk in het proces te weten waar u aan toe ben.

 

 

Better Health Care is Our Mission

06 50 12 65 25

mccsteunkousen@gmail.com

Werkmansbemd 53, 4907 EW, Oosterhout NB